Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Ο Πατέρας Θεός θέλει να γιορτάζει κάθε άνθρωπος τα προσωπικά του Χριστούγεννα.
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«…να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, δια να κατοικήση ο Χριστός δια της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφεσίους,γ΄:16,17).

Τα Χριστούγεννα έχει καθιερωθεί να γιορτάζονται στον χριστιανικό κόσμο κάθε χρόνο, στις 25  Δεκεμβρίου. Αυτό που εύκολα διαπιστώνουμε είναι ότι ο τρόπος εορτασμού των Χριστουγέννων από τους περισσότερους ανθρώπους του χριστιανικού κόσμου, έχει να κάνει πιο πολύ με στολισμούς δένδρων, με φωταγωγήσεις, με μουσικές εκδηλώσεις, με ανταλλαγή επισκέψεων και δώρων, με παραδοσιακά φαγητά και γλυκά και λιγότερο   με το θαυμαστό γεγονός που εορτάζεται, που ο λόγος του Θεού το αναφέρει σαν ‘το μεγάλο μυστήριο της ευσεβείας’ (Α΄Τιμόθεον,γ΄:16), το ότι δηλαδή ο Θεός έλαβε σάρκα και γεννήθηκε σαν ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός.

Αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε σαν το κύριο μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων, είναι ότι όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, εκτελώντας το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα, συνελήφθη δια του Αγίου Πνεύματος και μορφώθηκε σαν άνθρωπος μέσα στη μήτρα της κατά σάρκα μητέρας του Μαρίας, αφού βέβαια η ίδια πίστεψε ότι μπορεί και δέχθηκε να συμβεί αυτό, έτσι και σήμερα ο Πατέρας Θεός θέλει κάθε άνθρωπος να πιστέψει με την καρδιά του και να δεχθεί τον Υιό Του Ιησού Χριστό, ώστε να τον ‘γεννήσει άνωθεν’ κάνοντάς τον ένα νέο κτίσμα καθαρό από  αμαρτία και δίνοντας του την εξουσία να λέγεται ‘παιδί Θεού’. Αυτή η ‘άνωθεν γέννηση’ του ανθρώπου από τον Πατέρα Θεό, αποτελεί  την αρχή της μόρφωσης του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού μέσα στον νέο εσωτερικό άνθρωπο του αναγεννημένου χριστιανού και ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε προσωπικά Χριστούγεννα.

Συνεχίζοντας λέμε  ότι όπως η παρθένος Μαρία δέχθηκε το προσωπικό μήνυμα του αγγέλου όταν της μίλησε, έτσι ο καθένας που δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον Κύριο καλείται να δεχθεί τον λόγο του Κυρίου που λέει: «…και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω» (Ιωάννης,ς΄:37) και να συμπεράνει ότι αφού ο ίδιος ο Κύριος δεν θα εκβάλει κανέναν έξω, ότι η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή για τη σωτηρία του ανθρώπου και να αποφασίσει να πάει στον Κύριο και να σωθεί. Ακόμη από τα λόγια του Κυρίου, ‘Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω• εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού.’ (Αποκάλυψη, γ΄:20), συμπεραίνουμε ότι η πόρτα της καρδιάς του ανθρώπου ανοίγει μόνο από μέσα, δηλαδή μόνο εάν ο άνθρωπος θελήσει να ανοίξει την ‘πόρτα’ του εσωτερικού του ανθρώπου, θα μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός γιατί ο Κύριος σέβεται και ποτέ δεν παραβιάζει την θέληση του ανθρώπου.

Ο Ιησούς Χριστός έχει μαλακώσει και καθαρίσει και τις πιο σκληρές και βρώμικες ανθρώπινες πνευματικές  καρδιές, όπως για παράδειγμα αυτή του αποστόλου Παύλου. Αναφέρουμε σχετικά ότι όταν ο πρώην διώκτης απόστολος Παύλος πήγαινε προς την Δαμασκό με σκοπό να φέρνει δεμένους άνδρες και γυναίκες μαθητές του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στο δρόμο του φανερώθηκε ο Κύριος Ιησούς ο οποίος τον τύφλωσε με ισχυρό φως και τον ρώτησε γιατί τον διώκει. Όταν ο Παύλος τον ρώτησε ποιος είναι, ο Κύριος του συστήθηκε ότι είναι ο Ιησούς τον οποίο διώκει και του είπε να πάει στην πόλη και θα του ειπωθεί τι πρέπει να κάνει. Στη συνέχεια ο Κύριος είπε σε έναν μαθητή Του στη Δαμασκό, τον Ανανία, να πάει στον Παύλο. Ο Ανανίας έκφρασε κάποια δυσπιστία λόγω της κακής φήμης του Παύλου και ο Κύριος του φανέρωσε  ότι ο  Παύλος θα γίνει απόστολος των εθνών. Έτσι ο Ανανίας πήγε στον Παύλο, προσευχήθηκε με αποτέλεσμα να επανέλθει η όρασή του, να πληρωθεί με Άγιο Πνεύμα και  να βαπτιστεί στο νερό (Πράξεις,θ΄:1-19).

Επανερχόμενοι στο πνευματικό μήνυμα των Χριστουγέννων και έχοντας υπόψη ότι ‘τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας’ (Α΄ Τιμόθεον, β΄:3,4), λέμε ότι ο Θεός θέλει να αναγεννήσει κάθε άνθρωπο και να τον κάνει παιδί Του, ώστε να εορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα. Όμως όπως προαναφέραμε ο Πατέρας Θεός σεβόμενος την ελευθερία κάθε ανθρώπου, μόνο όσους δεχτούν τον Κύριο Ιησού στη ζωή τους, θα τους ‘γεννήσει άνωθεν’, σύμφωνα με το γραμμένο, «Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού•οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν» (Ιωαννης,α΄:11-13).

Αυτό που διαπιστώνουμε από τις ευαγγελικές περιγραφές, είναι ότι το θαυμαστό γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου, ο Θεός το αποκάλυψε πρώτα σε απλούς ανθρώπους, σε βοσκούς που έβοσκαν τα πρόβατά τους τη νύχτα της γέννησης, στέλνοντας ένα άγγελο που τους είπε, ‘Μη φοβείσθε• διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν,διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς• θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη’. Οι βοσκοί αμέσως ξεκίνησαν να ψάχνουν τους στάβλους της Βηθλεέμ, μέχρι που βρήκαν το Θείο βρέφος μέσα σε μία φάτνη. Τότε διηγήθηκαν στους παρευρισκομένους τα λόγια που τους ειπώθηκαν από τον άγγελο και επέστρεψαν δοξάζοντες τον Θεό για όλα που είδαν και άκουσαν. (Λουκάς, β΄:10-20).

Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για την επίσκεψη των ‘μάγων από ανατολών’, στον νεογέννητο Χριστό. Αυτοί πρέπει να είχαν υπόψη τους τις προφητείες αφενός του Βαλαάμ που έλεγε, ‘θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ’(Αριθμοί,κδ΄:17) και αφετέρου αυτή του Δανιήλ,που προσδιόριζε τον χρόνο της πρώτης έλευσης του Κυρίου λέγοντας, ‘από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο’(Δανιήλ,θ΄:25). Βάσει αυτών, όταν παρατήρησαν το φαινόμενο του νέου αστέρος, συμπέραναν ότι γεννήθηκε ο Βασιλιάς των Ιουδαίων και αποφάσισαν, παρόλο που ήταν πολύ μακριά, να παν να Τον προσκυνήσουν. Όταν έφθασαν στα Ιεροσόλυμα και ρώτησαν για τον νέο βασιλιά, όλοι ταράχθηκαν με πρώτο τον βασιλιά Ηρώδη.  Όταν ο Ηρώδης ρώτησε τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού  πού ο Χριστός γεννιέται, αυτοί του απάντησαν   αναφέροντας την προφητεία του Μιχαία(ε΄:2) που έλεγε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Όμως κανείς από αυτούς, ούτε από τον υπόλοιπο λαό, ενδιαφέρθηκε να πάει να βρει τον Χριστό, αντίθετα με τους μάγους και τους βοσκούς, που εκτίμησαν σωστά τα ουράνια μηνύματα που τους δόθηκαν και τελικά βρήκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Συνοψίζοντας λέμε απευθυνόμενοι πρώτα σε όσους δεν έχουν  αναγεννηθεί, τους ευχόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα να μην πάνε μάταια, αλλά να προσευχηθούν ζητώντας να γεννηθεί ο Χριστός πνευματικά στην καρδιά τους και στη συνέχεια ευχόμαστε σε όλους που έχουμε αναγεννηθεί να μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο σε άνδρα τέλειο, ώστε να υπομείνουμε έως τέλους και να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1192
mod_vvisit_counterΕχτές2670
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4757
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα18486
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα50790
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα82017
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3538699

We have: 18 guests, 3 bots online
Η IP: 3.226.72.194
 , 
Σήμερα : Ιουλ 23, 2024