Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τα νέα μας Τα νέα μας Τα νέα του Ιουλίου 2023.

Τις Κυριακές του Ιουλίου 2023, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (2 /7), της Βέροιας (9/7) και από την εκκλησία της Κέρκυρας (16,23,30/9)
.Τα Σάββατα 1, 8, 22, και 29 Ιουλίου, τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, προσφέροντας Καινές Διαθήκες στην ελληνική αλλά και άλλες γλώσσες, χριστιανικές εφημερίδες, φυλλάδια  του ραδιοφωνικού σταθμού ΦΑΡΟΣ 92,7FM, προβάλλοντας  ευαγγελιστικά μηνύματα και προτρέποντας τους συμπολίτες μας να ζητήσουν και να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό στην ζωή τους, σαν προσωπικό τους σωτήρα. 
Φέτος διοργανώθηκε τον μήνα Ιούλιο το 14ο Πνευματικό Συνέδριο της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής σε δύο περιόδους, η Α΄ περίοδος από 3-8 Ιουλίου και η Β΄ περίοδος από 10-15 Ιουλίου και στο οποίο έλαβαν μέρος και μερικά αδέλφια από την εκκλησία μας. Το θέμα που απασχόλησε και τις δύο περιόδους του συνεδρίου ήταν το εδάφιο, ‘τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων; ας δείξη εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητι σοφίας.’(Ιακώβου,ε΄:13). Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε προσευχή, εισηγήσεις δύο εργατών, ερωτήσεις από όλους τους συμμετέχοντες πάνω στο θέμα του συνεδρίου και απαντήσεις από τους εισηγητές. Εκτός από το πνευματικό μέρος το πρόγραμμα περιελάμβανε για όσους ήθελαν, πεζοπορία, αθλοπαιδιές και διάφορα άλλα ομαδικά παιχνίδια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που  ευλόγησε το Συνέδριο με την παρουσία Του και τις ενέργειές Του. 
Την Κυριακή (23/7), έλαβε χώρα στο χωριό της Άρτας Κυριακάτικη λειτουργία, με την ευθύνη πρεσβυτέρου από την Αθήνα.
Ο Κύριος να ευλογεί όλους που κοπιάζουν για την πρόοδο του έργου Του, Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)