Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Ιωάννης ο Βαπτιστής.
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

«Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού• πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού»(Λουκάς,ζ΄:28).
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή Πρόδρομος όπως είναι γνωστός, ήταν προφητευμένος από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν αναφορές στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα, το οποίο βιβλίο χρονολογείται γύρω στο 740-701 π.Χ. , όπου διαβάζουμε την ακόλουθη προφητεία που αφορά τον Ιωάννη: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου∙ ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών»(Ησαΐας,μ΄:3). Επίσης, διαβάζουμε και στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. : «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελό μου, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου∙ και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε∙ ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων….Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής»(Μαλαχίας,γ΄:1, δ΄:5). Μάλιστα για την αναφορά του ονόματος ως Ηλία, ο Κύριος είπε: «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα•  σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν• ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών’ και ο ευαγγελιστής Ματθαίος συμπληρώνει: ‘Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς(Ματθαίο,ιζ΄:11-13).
Ο Πατέρας Θεός προ καταβολής του κόσμου, είχε σχεδιάσει το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, μέσω της ενανθρώπισης και θυσίας του Υιού Του Ιησού Χριστού. Οι προφητείες περί του Ιωάννη καταλαβαίνουμε ότι ήταν μέρος αυτού του σχεδίου  και σαν αληθινός λόγος Θεού  εκπληρώθηκαν.
Ο Ιωάννης είχε αποστολή να κατασκευάσει την οδό του Κυρίου, δηλαδή να προετοιμάσει το έδαφος ώστε σε όσους ανθρώπους  θα ερχόταν κοντά του, να τους σύστηνε τον Ιησού Χριστό, ώστε να Τον ακολουθήσουν. Είχε σπουδαίο ρόλο και μάλιστα τον βλέπουμε να είναι στην έρημο, διότι εκεί ήταν το θέλημα του Θεού να πάει και εκεί πήγαιναν οι άνθρωποι και τον άκουγαν. Ο Ιωάννης είχε αποκλειστικό ρόλο να μιλήσει και να κάνει βάπτισμα μετανοίας, ώστε οι άνθρωποι να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους και να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Κανένας άλλος προφήτης δεν βλέπουμε να κάνει βάπτισμα μετανοίας, το οποίο βάπτισμα ήταν προμήνυμα για το βάπτισμα σωτηρίας που θα βαπτίζονταν όσοι πιστέψουν στον Ιησού Χριστό(Μάρκος,ις΄:16).
Ο Ιωάννης κήρυττε λέγοντας “Μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών”(Ματθαίος,γ΄:2). Τα ίδια ακριβώς λόγια έλεγε και ο Κύριος Ιησούς, στην αρχή της διακονίας Του (Ματθαίος,γ΄:17). Από αυτό συμπεραίνουμε πόσο δυνατός ήταν ο λόγος του Ιωάννη ώστε να τον επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό που έλεγε ο Ιωάννης άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων ώστε πολλοί ερχόταν σ’ αυτόν και βαπτιζόταν εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους.
Ο Ιωάννης δεν επεδίωξε να φτιάξει την ζωή του όπως οι περισσότεροι άνθρωποι αλλά αφιερώθηκε πλήρως, ζώντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού γι’ αυτόν. Ζούσε σε έρημο τόπο, τρώγοντας ακρίδες και άγριο μέλι και φορώντας ρούχο από τρίχες καμήλας με δερμάτινη ζώνη (Ματθαίος, γ΄:4). Απ’ αυτό καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ απλός άνθρωπος και του αρκούσαν τα λίγα για να ζήσει χωρίς να στεναχωριέται για τα πολλά που δεν είχε. Ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει ότι τον φροντίζει ο Ουράνιος Πατέρας, Τον εμπιστεύεται σε κάθε ανάγκη του και αρκείται σε αυτά που του δίνει.
Όταν ο Κύριος πήγε να βαπτιστεί,  ο Ιωάννης του είπε, ‘Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;’ και ο Κύριος του απάντησε, ‘Άφες τώρα• διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην’. Τότε ο Ιωάννης Τον βάπτισε και όταν ο Κύριος βγήκε από το νερό, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε ο Ιωάννης να κατεβαίνει σαν περιστέρι το Άγιο Πνεύμα και να μένει επάνω στον Κύριο και ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς να λέει ‘Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην’ (Ματθαίος,γ΄:13-17).  Επιπλέον ο Ιωάννης είχε την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς θα βάπτιζε στο Άγιο Πνεύμα, επειδή του είχε πει ο Θεός ότι σε όποιον δει  να κατεβαίνει το Πνεύμα και να μένει πάνω του, αυτός είναι που θα βάπτιζε στο Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης,α΄:33). Παρατηρούμε ότι οι λόγοι του Θεού για το πώς θα αναγνωρίσει ο Ιωάννης τον Κύριο Ιησού εκπληρώθηκαν κατά τη βάπτιση του Κυρίου, κατά την οποία έχουμε την φανέρωση του Τριαδικού Θεού.
Όπως ο Ιωάννης οδηγήθηκε από τον λόγο του Θεού και αυτός ο λόγος τον έφερε κοντά στον Ιησού Χριστό, έτσι και σήμερα ο γραμμένος λόγος του Θεού που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και ειδικότερα  στην Καινή Διαθήκη, μας οδηγεί στον Κύριο Ιησού Χριστό και μας φανερώνει τη σωτηρία που μας προσέφερε με το άμωμο αίμα της θυσίας Του.  Γι’ αυτό καλό είναι καθένας που θέλει να λέγεται χριστιανός, να έχει κοντά του μια Καινή Διαθήκη και προσευχόμενος να τη μελετά, για να έρχεται όλο και περισσότερο πιο κοντά στον Ιησού Χριστό και να Τον ονομάζει ουσιαστικά και όχι τυπικά Κύριο.
Ακόμα και όταν ο Ηρώδης έβαλε τον Ιωάννη στην φυλακή επειδή τον έλεγχε για την παράνομη γυναίκα που είχε,  ο λόγος του Ιωάννη άρεσε στον Ηρώδη μιας και τον θεωρούσε άνδρα δίκαιο και άγιο και τον ευχαριστούσε να τον ακούει (Μάρκος,ς΄:20). Αυτό σήμαινε ότι το έργο του Ιωάννη συνεχιζόταν και μέσα στη φυλακή παρόλο που αυτή η φυλάκιση αποτελούσε γι’ αυτόν μια μεγάλη δοκιμασία. Αυτό το λέμε διότι πρέπει να περίμενε ο Κύριος τον οποίο σύστησε στους ανθρώπους, να έκανε κάποια ενέργεια ώστε να ελευθερωνόταν από την φυλακή. Γι’ αυτό όσο έβλεπε ότι οι ημέρες περνούσαν και αυτός παρέμεινε φυλακισμένος, η πίστη του ότι ο Κύριος ήταν ο Υιός του Θεού, κλονίστηκε. Το μέγεθος και η διάρκεια της δοκιμασίας τον έκαναν να αμφισβητήσει αυτά που είδε και άκουσε. Όμως δεν άφησε να παραμένει η αμφιβολία μέσα του, αλλά από τη φυλακή που βρισκόταν έστειλε δύο μαθητές του και ρώτησαν τον Κύριο, ‘συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν;’ Ο πράος Κύριος, που σαν Θεός γνωρίζει και κατανοεί τις ασθένειες και τις πτώσεις μας, απάντησε, ‘υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε• τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται• και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί’ (Ματθαίος, ια΄:2-4).
Ολοκληρώνοντας λέμε ότι  ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης  της Παλαιάς Διαθήκης, ευαρέστησε τον Θεό με το περπάτημά του και εκπλήρωσε το έργο που του ανέθεσε. Όταν για λίγο σκανδαλίστηκε, απευθύνθηκε στον Κύριο και Αυτός του απάντησε. Έτσι και όλοι εμείς που έχουμε γεννηθεί ‘άνωθεν’ από τον Θεό και  Τον επικαλούμαστε Πατέρα, ας πηγαίνουμε κοντά Του, προσευχόμενοι δια του Άγίου Πνεύματος και ας μελετάμε προσεκτικά τον γραμμένο λόγο Του, για να μας φανερώνει τί έργο θέλει να πράττουμε και να μας δίνει δύναμη να το εκτελούμε. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα1236
mod_vvisit_counterΕχτές1468
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα4185
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα20353
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα38984
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα84277
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3281869

We have: 15 guests online
Η IP: 44.212.99.208
 , 
Σήμερα : Απρ 16, 2024