Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τα νέα μας Τα νέα μας Τα νέα του Ιουνίου 2023.

Τις Κυριακές του Ιουνίου 2023, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Πετρούπολης (4/6), της Ηγουμενίτσας(11/6), της Κέρκυρας (18/6) και  της Θεσσαλονίκης (25 /6).
Οι αδελφοί εργάτες  που επισκέπτονται την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, μαζί με πρεσβύτερο από την εκκλησία της Πετρούπολης, την Παρασκευή(2/6) έφθασαν στην Βόνιτσα, όπου επισκέφτηκαν κάποιες ψυχές και είχαν οικοδομητική επικοινωνία μαζί τους. Την ίδια μέρα πήγαν στα αδέλφια στον Άγιο Νικόλαο στην κατ’ οίκον τοπική εκκλησία και συμμετείχαν στην  απογευματινή συνάθροιση. Το πρωί του Σαββάτου(3/6), ήρθαν στην πόλη μας και έκαναν ευαγγελιστικό έργο, ενώ το βράδυ συμμετείχαν στη συνάθροιση  της εκκλησία μας, όπου μετά την προσευχή φέρανε μηνύματα από τον λόγο του Θεού και στη  συνέχεια  είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων. Οι  αδελφοί από την Αθήνα,  παρέμειναν και στην Κυριακάτικη λειτουργία της   εκκλησίας μας, την οποία ανέλαβε ο  πρεσβύτερος από την Πετρούπολη και στη  συνέχεια πήγαν στον χωριό  της Άρτας, όπου και εκεί είχαν συνάθροιση με λίγα αδέλφια από τις γύρω περιοχές. Επίσης και την Κυριακή (18/6), έλαβε χώρα στο χωριό της Άρτας Κυριακάτικη λειτουργία, με την ευθύνη άλλου πρεσβυτέρου από την Αθήνα.
Το απόγευμα του Σαββάτου  17 Ιουνίου, έγινε Πνευματικό Συνέδριο Νέων στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Συμμετείχαν εκτός από  τους νέους από Ήπειρο, Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία και πολλοί  νέοι από την εκκλησία της Πετρούπολης και κάποιοι αδελφοί επισκέπτες. Αρχικά έλαβε χώρα προσευχή, στην συνέχεια ειπώθηκαν ομολογίες και μηνύματα μέσα από τον λόγο του Θεού και μετά πάλι προσευχή με δοξολογία. Μετά τα αδέλφια που συμμετείχαν, είχαν κοινωνία μετ’ αλλήλων και συμφάγανε. Αργότερα έγινε ευαγγελιστικό έργο στην Πλατεία Ηγουμενίτσας με ηχητική εγκατάσταση, όπου μέσω μικροφώνου, μερικά αδέλφια έφεραν ευαγγελιστικά μηνύματα σχετικά με το έργο και τις ενέργειες  του Κυρίου Ιησού στη ζωή τους. Είθε να έγινε καρποφόρα σπορά μέσα στην πνευματική καρδιά κάθε περαστικού που άκουσε, ώστε να ζητήσει τον Ιησού Χριστό στην ζωή του και να σωθεί Αμήν! 
Τα Σάββατα 17 και 24 Ιουνίου τα δύο αδέλφια από την εκκλησία μας, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, προσφέροντας Καινές Διαθήκες, χριστιανικές εφημερίδες, φυλλάδια  του ραδιοφωνικού σταθμού ΦΑΡΟΣ 92,7FM και προβάλλοντας  ευαγγελιστικά μηνύματα, με σκοπό ο κάθε συμπολίτης μας  να γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα.
Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)