Τις Κυριακές του Νοεμβρίου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (6/11, 13/11 και 20/11) και της Κέρκυρας (27/11).

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου τα αδέλφια που επισκέπτονται Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Αμφιλοχίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, συμμετείχαν στην κατ’ οίκο συνάθροιση στον Άγιο Νικόλαο Αιτωλοακαρνανίας και είχαν οικοδομητική κοινωνία με τα εκεί αδέλφια.

Το πρωί του Σαββάτου έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Άρτας, ενώ το βράδυ ήρθανε στην εκκλησία μας μαζί με αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη και την Ηγουμενίτσα, όπου έλαβε χώρα ευλογημένη συνάθροιση με προσευχή, οικοδομητικά μηνύματα από το λόγο του Θεού και κοινωνία μετ’ αλλήλων με τράπεζα αγάπης.

Τις Κυριακές (20 /11) και (27/11) έλαβαν χώρα Κυριακάτικες λειτουργίες στο χωριό της Άρτας με την ευθύνη πρεσβυτέρων από την Αθήνα.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο και συνάθροιση που γίνονται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)