Εδώ και λίγο καιρό, ο Κύριος έβαλε στην καρδιά αδελφών πρεσβυτέρων κυρίως από την εκκλησία της Κέρκυρας, αλλά και της Κοζάνης, της Βέροιας και των Σερρών, να μας επισκέπτονται εκ περιτροπής  κάθε Κυριακή αναπληρώνοντας την έλλειψη πρεσβυτέρου της εκκλησίας μας. Ο Κύριος να τους ευλογεί για την αγάπη τους και τον κόπο τους. Την Παρασκευή 26/1, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Είχαμε μια ευλογημένη κοινωνία με παρουσία Θεού. Τέσσερα αδέλφια από την εκκλησία μας φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού, όπως και ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας. Στη συνέχεια είχαμε Τράπεζα Αγάπης με μια όμορφη κοινωνία μετ’ αλλήλων, όπου συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα των αδελφών. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια μας στην Ηγουμενίτσα και να ανοίξει νέες εκκλησίες σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!