Την Παρασκευή 6 Μαΐου ήρθανε  στο Αγρίνιο, οι δύο αδελφοί εργάτες, μαζί με ένα αδελφό πρεσβύτερο και ένα άλλο αδελφό. Στο Αγρίνιο έκαναν ευαγγελιστικό έργο μοιράζοντας την εφημερίδα ‘Χριστιανισμός’ και Καινές Διαθήκες. Το βράδυ φιλοξενήθηκαν σε σπίτι αδελφών της εκκλησίας του Αγρινίου. Το πρωί του  Σαββάτου συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Άρτας και το απόγευμα ήρθανε στα Γιάννενα όπου στην  συνάθροιση της εκκλησίας μας φέρανε μηνύματα  από το λόγο του Θεού και οι τέσσερις  αδελφοί. Μετά το τέλος της συνάθροισης είχαμε κοινωνία ‘μετ’ αλλήλων’ και μάθαμε τα νέα τους. Το πρωί της Κυριακής οι αδελφοί αναχώρησαν για το σπίτι  αδελφής μας σε χωριό της Άρτας, όπου είχαν συγκεντρωθεί  αδελφοί  και φίλοι από το χωριό και τις γύρω περιοχές. Ο αδελφός πρεσβύτερος ανέλαβε τη λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. Στη συνέχεια είχανε μια όμορφη κοινωνία μετ’ αλλήλων, συμφάγανε και ανταλλάξανε νέα. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους εργάτες Του και προσευχόμαστε ο Κύριος να αποστείλει περισσοτέρους διότι ‘ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι’ (Ματθαίος, θ΄: 37). Αμήν!