Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έγινε η καθιερωμένη επίσκεψη των αδελφών μας από την Αθήνα, στο χωριό της Άρτας, στο σπίτι της αδελφής μας. Πραγματοποιήθηκε μια ευλογημένη συνάθροιση με ύμνους, προσευχή και μηνύματα από το λόγο του Θεού. Μετά είχανε Τράπεζα Αγάπης, στην οποία συμφάγανε και μοιραστήκανε τα νέα τους. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, τα αδέλφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο σε Άρτα, Πρέβεζα και στη συνέχεια  πήγαν στους Φιλιάτες νομού Θεσπρωτίας, όπου σε σπίτι αδελφών είχανε μια ευλογημένη κοινωνία. Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, πήγαν στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας όπου τους υποδέχτηκαν με την αγάπη τους τα αδέλφια, και μετά αναχωρήσανε για την Αθήνα. Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο των επισκέψεων που γίνονται μεταξύ των δυο εκκλησιών. Σε μια ευλογημένη κοινωνία στην εκκλησία, φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων και ένας αδελφός από τα Γιάννενα. Μετά το τέλος της εκκλησίας έγινε Τράπεζα Αγάπης, όπου όλοι συμφάγαμε και μοιραστήκαμε τα νέα μας και μετά φύγαμε ευλογημένοι. Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου μας επισκέφτηκαν τα αδέλφια από την Ηγουμενίτσα. Σε μια ευλογημένη συνάθροιση στην εκκλησία, φέρανε μήνυμα από το λόγο του Θεού ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας και δυο άλλοι αδελφοί. Μετά το τέλος της εκκλησίας, συμφάγαμε και είχαμε κοινωνία ‘μετ’ αλλήλων’. Προσευχόμαστε ο Κύριος να σώσει πολλές ψυχές, να ευλογεί το έργο Του στην Ήπειρο, όπως και τις υπάρχουσες εκκλησίες Ηγουμενίτσας και Ιωαννίνων καθώς επίσης να ανοίξει νέες εκκλησίες σε Άρτα και Πρέβεζα κατά το θέλημά Του. Αμήν!