Στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Στην εκκλησία, αφού προσευχηθήκαμε, έφεραν μηνύματα από το λόγο ένας αδελφός από τα Γιάννενα και ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων. Μετά το τέλος της εκκλησίας, συμφάγαμε με τους αδελφούς και μάθαμε τα νέα τους. Την ίδια μέρα, έγινε η καθιερωμένη ανά μήνα συνάθροιση στο σπίτι αδελφής μας σε χωριό της Άρτας, την οποία επιμελούνται αδέλφια μας από την Αθήνα. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 5 του μηνός, τα αλέρφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο στους Φιλιάτες και Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε την εκκλησία μας ο αδελφός εργάτης του Κυρίου από την Καβάλα, με του οποίου την προτροπή είχαμε επί πλέον ώρες προσευχής τις επόμενες μέρες, κατά τις οποίες ο Κύριος βάπτισε στο Άγιο Πνεύμα δύο αδέλφια. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, επισκεφτήκανε την εκκλησία μας αδέλφια από την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα. Στον άμβωνα φέρανε μηνύματα  από το λόγο του Θεού, ένας αδελφός από την Πρέβεζα, ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας και ο αδελφός από την Καβάλα. Στο τέλος είχαμε Τράπεζα Αγάπης, όπου συμφάγαμε και είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Ήπειρο. Αμήν!