Στις 5 Ιουνίου έγινε ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων στο σπίτι της αδελφής μας στην Άρτα. Ήρθαν γνωστά αδέλφια από την Αθήνα, και είχανε μια ευλογημένη κοινωνία με απλότητα καρδιάς με προσευχή, ύμνους και μηνύματα από το λόγο του Θεού. Στο τέλος της κοινωνίας συμφάγανε όλοι μαζί και μοιραστήκανε τα νέα τους. Την επόμενη μέρα, Σάββατο πραγματοποιήθηκε από τα αδέλφια από την Αθήνα ευαγγελιστικό έργο σε Άρτα και Φιλιάτες Θεσπρωτίας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Κύριος σκοπός του ευαγγελισμού είναι να γνωρίσει κάθε άνθρωπος  τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα και να πιστέψει στο  Ευαγγέλιό Του. Την Κυριακή,7 Ιουνίου, τα αδέλφια από την Αθήνα ολοκληρώσανε την διαμονή τους στην Ήπειρο και αφού συμμετείχαν  στην λειτουργία της εκκλησία της Ηγουμενίτσας και στην Τράπεζα αγάπης που ακολούθησε, μετά αναχωρήσανε για την Αθήνα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε ευλογημένη συνάθροιση στην εκκλησία μας στα Γιάννενα με την παρουσία αδελφών από την Ηγουμενίτσα και αδελφού εργάτη από την Καβάλα. Έφεραν μήνυματα  από το λόγο του Θεού ο αδελφός εργάτης από την Καβάλα και ο ποιμένας της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας. Μετά το τέλος της λειτουργίας της εκκλησίας είχαμε Τράπεζα Αγάπης όπου μάθαμε τα νέα των αδελφών. Με προτροπή του αδελφού εργάτη από την Καβάλα, είχαμε επιπλέον ώρες προσευχής στην εκκλησία κατά τις οποίες ο Κύριος βάπτισε στο Άγιο Πνεύμα, έναν αδελφό  και τέσσερις αδελφές. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του στην Ήπειρο, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!