21-10-2020
Πλατογιάννης Ε.(Α΄ Τιμόθεον, δ΄:1-16)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)