19-12-2018
Χριστουλάκης Σ.(Γένεσις,λζ΄:1-11,λθ΄:1-23,μ΄:37-40)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)