07-10-2018
Πιστοφίδης Θ.(Ιησούς του Ναυή,ε΄:10-15)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)