ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Κηρύγματα σε αυτή την ενότητα
Νάκο Μ.(Ματθαίος,ις΄:13-28)
09-06-2018
Πλατογιάννης Ε.(Α' Ιωάννου,δ΄:1-21)
06-06-2018
Αχμάκης Χ.(Ιωάννης,κα΄:1-25)
02-06-2018
Πλατογιάννης Ε.(Β' Χρονικών,α΄:1-17)
09-05-2018
Πλατογιάννης Ε.(Β' Πέτρου,γ΄:1-18)
07-05-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 52

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)