ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Κηρύγματα σε αυτή την ενότητα
Νάκο Μ.(Ματθαίος,γ΄:1-17)
25-08-2018
Τζιόγκας Κ.(Ματθαίος,κδ΄:32-51)
15-08-2018
Μαλέας Γ.(Β' Πέτρου,α΄:4-11)
11-08-2018
Νάκο Μ.(Ματθαίος,β΄:1-23)
04-08-2018
Ακριτόπουλος Ε.(Ψαλμός ρκα΄:1-8)
14-07-2018
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 55

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)