15-07-2018
Μερτζανίδης Α.(Λουκάς,ιη΄:1-8,Ψαλμός λζ΄:3-7)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)