27-12-2017
Πρίντεζης Α.(Ομολογία,Ματθαίος,ζ΄:7-11)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)