ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Φέγγος Σ. (Ματθαίος,ιγ΄:1-23)
25-02-2015
Μαλέας Γ. (Ρωμαίους,η΄:1-25)
16-02-2015
Πλατογιάννης Ε. (Πράξεις,δ΄:1-37)
24-01-2015
Μακρογιαννης Μ. ( Πράξεις, θ΄: 1-30)
05-01-2015
Μακρογιάννης Μ. (Ψαλμός κζ΄: 1-14)
03-01-2015
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 57 από 70

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)