18-11-2017
Μακρογιάννης Μ.(Ιωνάς,α΄:1-16,β΄1-11,γ΄:1-10)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)