13-04-2013
Πλατογιάννης Ε. (Α΄ Κορινθίους, β΄: 1-16)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)