19-07-2015
Πελεκάνος Φ.(Ιερεμίας,θ΄:23-24,Ιωάννης,η΄:1-27)

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)