Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.                                                                                       Β΄ Κορινθίους 5: 9, 10

 

 Αν διαβάσουμε από το ευαγγέλιο του Χριστού, την Καινή Διαθήκη, τη περικοπή από Β΄ Κορινθίους 4:13 έως 5:8, θα δούμε το πλούτο της αλήθειας του λόγου του Θεού. Ο «λόγος» που μας γεμίζει με πίστη, θάρρος, εμπιστοσύνη στον ουράνιο πατέρα μας.

 

 Η κατάληξη της περικοπής, είναι το εδάφιο (9) «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν.»

 

 Πράγματι, είτε ζούμε μέσα σε αυτό το σώμα (ενδημούντες), ή αναχωρούμε προς τον Κύριο (αποδημούντες) έχουμε φιλότιμο, ώστε να είμεθα ευάρεστοι στον ουράνιο πατέρα μας.

 

 Το κίνητρο είναι η σχέση μας, η αγάπη και η τιμή προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του οποίου τη ζωή ανακαλύπτουμε μέσα από τη μελέτη των γραφών. Το παράδειγμα μας το έδωσαν πρώτοι οι δώδεκα μαθητές. Όταν τους κάλεσε ο Ιησούς δεν δίστασαν να πουν «ναι Κύριε» και ακολούθησαν τον Ιησού για τρία ολόκληρα χρόνια. Όπως γνωρίζουμε ακολούθησαν φιλότιμα τον Ιησού και διέδωσαν παντού το λόγο του ευαγγελίου, καθώς ο Ιησούς τους απέστειλε.

 

Σήμερα, έχουμε και εμείς την ίδια πρόσκληση

και αποστολή από τον Ιησού Χριστό:

«…μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»

 

 Όταν λοιπόν γνωρίσουμε τον Ιησού, μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο και την καταδίκη της ανομίας και μας συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες μας τότε αισθανόμαστε μια τέτοια ευγνωμοσύνη και από φιλότιμο υπηρετούμε τον Θεό και τον πλησίον μας με αγάπη, με πίστη, με ελπίδα.

 

 Όταν ο ουράνιος πατέρας, μας παρατηρεί να υπηρετούμε, τότε γινόμαστε ευάρεστοι.  Όπως αναφέρει για τον υιό του «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε»

 

Άρα λοιπόν αυτό που διακρίνει τα πιστά παιδιά του Θεού είναι το φιλότιμο!

 

 Και επειδή το φιλότιμο συνδέεται με την επιβράβευση και την τιμή, πράγματι βλέπουμε και τους δώδεκα μαθητές να ανησυχούν, για το ποιος είναι μεγαλύτερος, αλλά ακόμη και για το εάν καθίσουν ο ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών. Όμως στο εδάφιο (10) δίδεται η εξήγηση «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.»

 

 Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού: Η δόξα που μας περιμένει στον ουρανό περνά από το βήμα του Χριστού, όπου θα ανταμειφθεί ο καθένας για όσα έκαμε σωματικά εδώ στη γη, είτε αγαθόν είτε πονηρό.

 

 Και πάνω σε αυτό το σπουδαίο γεγονός μπροστά μας, θα πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όπως οι νέοι μας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που αγωνίζονται και προσδοκούν την είσοδό τους στις καλύτερες σχολές των ΑΕΙ / ΤΕΙ.

 

Η ανησυχία μας, είναι πώς θα μας βρει η ημέρα εκείνη μπροστά στο βήμα του Χριστού:

 

Ø  Πλήρεις καρπών δικαιοσύνης;

Ø  Εργαζόμενους στο έργο του Θεού ή περιεργαζόμενους;

Ø  Έχοντας φυλάξει την παρακαταθήκη;

 

Ας το σκεφτούμε σοβαρά, τώρα.
        

 

Αγαπητέ μου,

Σε δύο πρόσφατα ταξίδια μου, είχα φοβερή πάλη με την ελληνική τηλεόραση.

Στο πρώτο, ήταν με καράβι από Πειραιά για την Ρόδο. Επί 14 ώρες ήταν η μία οθόνη, από τις πολλές μπροστά μου, χωρίς την δυνατότητα χειρισμού. Να παίζει επί ώρες, έργα με απίθανες ιστορίες τρόμου, εγκλημάτων, διαπλοκής κλπ.

Το δεύτερο ήταν με ΚΤΕΛ από Ν. Αλεξάνδρεια για Αθήνα. Πάλι μπροστά μου η οθόνη, που δεν μπορούσα να κλείσω και υποχρεωτικά έπρεπε να βλέπω κατά την νυκτερινή πορεία του ταξιδίου 3 ώρες.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα, είναι ότι οι ελληνικές οικογένειες, κινδυνεύουν από την επιρροή της τηλεόρασης όπως σήμερα λειτουργεί, με τα προγράμματα που τρέχουν από «εγκεφάλους» πονηρούς με σκοπό το μέγιστο κέρδος με οποιοδήποτε κόστος.

Θα ήθελα να σας θυμίσω μια σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» που όλοι μας έχουμε δει την 10ετία του ’80 και ΄90. Σήμερα αυτή η σειρά δεν παρουσιάζεται διότι δεν … «πουλάει».

Αντιλαμβάνεσθε ότι σκοπός των επιχειρηματιών δεν είναι η επιμόρφωση αλλά η κερδοφορία και η διαστροφή των ψυχών των ανθρώπων.

Και έχουμε πρώτα τα παιδιά, που γίνονται επιθετικά, απότομα, ανυπάκουα!

Μετά έχουμε τους νέους, που γίνονται νωθροί, χωρίς επιτυχία στη ζωή τους!

Μετά έχουμε τις γυναίκες που δεν εργάζονται και γίνονται θέατρο με το ντύσιμο τους, την ασέβεια τους, την θρασύτητα αλλά και την πονηρία τους!

Μετά έχουμε τους γέροντες, που γίνονται χυδαίοι, βρώμικοι, φίλαυτοι και φιλάργυροι!

Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πετάξουμε από την ζωή μας αυτή την αδυναμία που στατιστικά μας απασχολεί επί 4 ώρες κατά μέσον όρον ημερησίως.

Και τι να κάνουμε;

Μπορούμε να συλλέξουμε ενδιαφέροντα DVD, με επιμέλεια και με κάποιο νόημα πνευματικό, όπως τα ιστορικά, τα θεματικά για παιδιά, της κλιματικής αλλαγής, κλπ που καλλιεργούν το πνεύμα μας.

Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;

Να ενδιαφερθούμε για την ψυχή μας και τον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα από την ακρόαση κηρυγμάτων ή να δούμε κηρύγματα ζωντανά από τους δούλους του Θεού στο διαδίκτυο.

Το καλύτερο;

Να πάμε στο κήρυγμα όποτε μπορούμε Δευτέρα, Τετάρτη, Σαββάτο 20:00-21:00 και Κυριακή 11:00-12:00

 

 

(Βιβλίο της Εξόδου 15:21-26)

 Και η Μαριάμ ανταπεκρίνετο προς αυτούς, λέγουσα, Ψάλλετε εις τον Κύριον· διότι

εδοξάσθη ενδόξως· τον ίππον και τον αναβάτην αυτού έρριψεν εις θάλασσαν.

Τότε εσήκωσεν ο Μωϋσής τους Ισραηλίτας από της Ερυθράς θαλάσσης, και

εξήλθον εις την έρημον Σούρ· και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμω και δεν

εύρισκον ύδωρ.

 
 Και εκείθεν ήλθον εις Μερράν· δεν ηδύναντο όμως να πίωσιν εκ των υδάτων της

Μερράς, διότι ήσαν πικρά· διά τούτο και επωνομάσθη Μερρά. Και εγόγγυζεν ο

λαός κατά του Μωϋσέως, λέγων, Τι θέλομεν πίει; Ο δε Μωϋσής εβόησε προς τον

Κύριον· και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίον ότε έρριψεν εις τα ύδατα,

τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίαν και διάταγμα, και

εκεί εδοκίμασεν αυτούς· και είπεν, Εάν ακούσης επιμελώς την φωνήν Κυρίου του

Θεού σου και πράττης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσης ακρόασιν

εις τας εντολάς αυτού και φυλάξης πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει

επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων· διότι εγώ

είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε.


 Ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Κυρίου των δυνάμεων, καθώς διαβάσαμε, μόλις έχει

ελευθερωθεί από την αιχμαλωσία και τη σκλαβιά της Αιγύπτου και του Φαραώ και

ακόμη, μόλις έχει περάσει κατά θαυμαστό τρόπο την Ερυθρά θάλασσα, όταν άνοιξε

στα δύο και σύρθηκε υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου εκείνη τη νύκτα. Μάλιστα, ο

λαός και ο Μωυσής έψαλον την ωδήν της σωτηρίας αυτών προς τον Κύριον, καθώς

και η Μαριάμ μετά των γυναικών όπου εξήλθον μετά τυμπάνων και χορών.

 Και σύντομα, μετά από όλα αυτά, έρχεται η δοκιμασία: «περιεπάτουν τρείς ημέρας εν

τη ερήμω και δεν εύρισκον ύδωρ».

Και στη συνέχεια διαβάζουμε: «και εγόγγυζεν ο λαός κατά του Μωυσέως»

Και τότε ο Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον, και έδειξε εις αυτόν ξύλο, ώστε να

ρίξει στα ύδατα για να γίνουν γλυκά, δηλαδή πόσιμα.

Τότε, μας λέγει η Γραφή «έδωκε εις αυτούς παραγγελία και διάταγμα και εκεί

δοκίμασε αυτούς και είπε:

εάν ακούσεις επιμελώς …

και πράττεις το αρεστόν …

και δώσεις ακρόαση …

και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα μου,

τότε ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙ ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ

ΕΦΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ,

 ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΣΕ»!

Τώρα, για να εννοήσουμε τα πιο πάνω, χρειαζόμαστε πίστη στην αγάπη και την

αλήθεια του Θεού. Ο λόγος του Θεού που μελετάμε γίνεται μέσα μας ζωντανός

και ενεργείται όταν έχουμε μια απόλυτη εμπιστοσύνη και απόλυτη πίστη στον

πατέρα μας Θεό και στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Αμήν.

 

 

Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής. (Παροιμίες 4:23)

 

Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν. (Ματθαίος 5:8)

 

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. (Ψαλμοί 51:10)

 

… Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, όστις θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. (Πράξεις 13:22)

 

Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού, και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:23)

 

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. (Παροιμίες 28:14)

 

Τις είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά; διότι ευθείαι είναι αι οδοί του Κυρίου, και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυταίς· οι δε παραβάται θέλουσι πέσει εν αυταίς. (Ωσηέ 14:9)

 

Ο Λόγος του Θεού τονίζει πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει καρδιά καθαρή, σοφή και συνετή. Είναι Μακάριος!

 

Οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται

από τη στάση της καρδιάς μας!

 

Δηλαδή είναι δυνατόν να μας ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ εξ αιτίας της ταπεινής καρδιάς μας (στην παιδική και νεανική ηλικία) και κατόπιν να υπερηφανευτεί η καρδιά μας και ο Θεός να στραφεί εναντίον μας. (εις τους υπερήφανους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη).

 

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος

τον χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. (Παροιμίες 17:3)

 

Εχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων μέσα στην Π. Διαθήκη αλλά και στην Κ. Διαθήκη, όπου διαβάζουμε: «και έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον…»

Σε άλλο σημείο διαβάζουμε: «η καρδία του Ασά ήτο τελεία, πάσας τας ημέρας αυτού».

 

Ο Ιωσήφ, είναι ένα παράδειγμα νέου, που αντιστάθηκε στην αμαρτία. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή αυλικού του Φαραώ στην Αίγυπτο, ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Πετεφρή εξ αιτίας του Ιωσήφ: «και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν εν των οίκω και τοις αγροίς». Όμως, ήλθε η ώρα του πειρασμού. Η γυναίκα του Πετεφρή έρριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήθητι μετ’ εμού» Και ο Ιωσήφ απάντησε: «δεν είναι εν τω οίκω τούτω ουδείς μεγαλήτερός μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γυνή αυτού· και πως να πράξω τούτο το μέγα κακόν, και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;» 

 

Βλέπουμε την καρδιά του Ιωσήφ και είναι αλήθεια, ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά, αντιστέκεται και παραμένει καθαρός και άγιος.

Βέβαια αυτή η στάση του Ιωσήφ, του κόστισε διότι, η γυναίκα του Πετεφρή στη συνέχεια με πονηρό τρόπο, τον οδήγησε στην φυλακή, άδικα.

Όμως, διαβάζουμε: «Αλλ' ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ και επέχεεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος.»

 

Δύο έτη παρέμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ.

Όμως ο Θεός δεν τον ξέχασε!

 

Από τα εικοσιοκτώ του έως τα τριάντα του. Και τότε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, αφού εξήγησε τα δύο ενύπνια του Φαραώ, έκαμε τον Ιωσήφ δεύτερο άρχοντα στην Αίγυπτο και έσωσε το λαό της Αιγύπτου από την πείνα.

 

Άλλο παράδειγμα,

έχουμε τον Δανιήλ, ένα νεαρό αιχμάλωτο Ισραηλίτη, στην Βαβυλώνα των Χαλδαίων. Λόγω της καταγωγής του, βρέθηκε στο παλάτι του αυτοκράτορα Ναβουχοδονόσωρ με εντολή να ανατρέφεται επί τρία χρόνια και να σπουδάζει τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων, μαζί με τρεις συναιχμαλώτους νέους, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία.       

 

Και διαβάζουμε: «Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.»

 

Τι έγινε μετά;

 

«Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον.»

 

Σήμερα αγαπητέ μου, οι συνθήκες είναι παρόμοιες: πειρασμοί, έλξη της αμαρτίας, εύκολο κέρδος, απάτη, σαρκολατρεία, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από εμάς και καλούμαστε να μείνουμε πιστοί, άγιοι, καθαροί, εκζητώντας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Χριστέ μου σώσε με, συγχώρησε με και ευλόγησε με !!»

 

(Προφήτης Ωσηέ 4:1-3)

Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ουδέ έλεος ουδέ γνώσις Θεού επί της γης.

Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρησαν, και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Διά τούτο θέλει πενθήσει η γη, και πας ο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει, μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετεινών του ουρανού· έτι και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουσιν εκλείψει.

 

 Αναρωτιόμαστε σήμερα για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ακούμε τις ειδήσεις και καταφθάνουν η μια μετά την άλλη πιο κακές και πιο εκτεταμένες.

 Ζούμε σε μια κοινωνία αλλά και συγγένεια ανθρώπων, που χάνουν την δουλειά τους, ασθενούν και δεν υπάρχει περίθαλψη κατάλληλη, άλλοι πεθαίνουν ξαφνικά από καλπάζουσες ασθένειες ή από σφοδρά ατυχήματα.

Και εμείς πονάμε, όχι βλέποντας αλλά επειδή όλοι μας υφιστάμεθα κάποιο πόνο και δυσκολία μέγιστη. Όλη η κτίση στενάζει.

Τι να πούμε για τα 950.000.000 των ανθρώπων που πεινούν στο πλανήτη μας;

 

Και όλα αυτά είναι ερωτηματικά,

που ζητούν απαντήσεις!

 

 Ο λόγος του Θεού, αγαπητέ μου, έχει τις απαντήσεις …

 

 Αυτό που διαβάσαμε πιο πάνω, φανερώνει τον Θεό οργισμένο δικαίως, με έναν κόσμο που αδιαφορεί για το θέλημα του Θεού…

 

 Τι συναντά ο Θεός, που εξετάζει τις καρδιές των ανθρώπων;

Ø  Επιορκία

Ø  Ψεύδος

Ø  Φόνος

Ø  Κλοπή

Ø  Μοιχεία

Ø  Αίματα (φόνοι)

Και καταλήγει:  Διά τούτο θέλει πενθήσει η γη, και πας ο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει ..

 

 Η κατάσταση σήμερα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας και των παραβάσεων μας. Όποιος είναι συνετός ας το εννοήσει.

 

 Το φάρμακο άρα υπάρχει. Υπάρχει και είναι κρυμμένο μέσα στο λόγο του Θεού:

 

(Προφήτης Ησαϊας 1:18-20)

Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλητε και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γής· εάν όμως δεν θέλητε και αποστατήσητε, θέλετε καταφαγωθή υπό μαχαίρας διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε.

     

 

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στην Καινή Διαθήκη, λέγει:

 

(Ματθαίος 4:17)

Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη·                 

Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.

 

(Ματθαίος 11:28)

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

 

(Ματθαίος 16:24)

Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;

 

 Και τέλος θα σας θυμίσω, αυτό που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη:

 

(Προφήτης Ωσηέ 4:6)

Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως

 
Περισσότερα Άρθρα...

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)