Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

« …Αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού» (Πράξεις, ι΄:4).

Το παραπάνω εδάφιο αποτελεί μέρος της απάντησης του Θεού, δια του αγγέλου που απέστειλε, στον Κορνήλιο. Ο Κορνήλιος ήταν ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος στην Καισάρεια, ο οποίος μαζί με όλη την οικογένειά του φοβόταν τον αληθινό Θεό γεγονός που αποδείκνυαν οι πολλές ελεημοσύνες και προσευχές που έκανε. Βλέποντας έναν τέτοιο άνθρωπο ο Θεός, με σκοπό να σώσει τον ίδιο και τους οικείους του, έστειλε έναν άγγελο ο οποίος φανερώθηκε στον Κορνήλιο και του είπε ότι οι προσευχές του και οι ελεημοσύνες του, έφτασαν σε ενθύμησή του μπροστά στον Θεό και να στείλει στην Ιόππη ανθρώπους για να φέρουν τον απόστολο Πέτρο. Αμέσως ο Κορνήλιος έστειλε τρεις έμπιστούς του ανθρώπους, αφού τους εξήγησε σχετικά. Την επόμενη μέρα το μεσημέρι, ενώ αυτοί πλησίαζαν στην Ιόππη, ο Πέτρος ανέβηκε στο δώμα του σπιτιού για να προσευχηθεί. Μετά πείνασε και ενώ του ετοίμαζαν  φαγητό, ο Θεός τον έφερε σε έκσταση και του έδειξε μέσα σε ένα σεντόνι όλα τα θηρία, τα ερπετά και τα πτηνά και άκουσε φωνή  να του λέει να σφάξει από αυτά και να φάει. Ο Πέτρος  είπε ότι κανένα βέβηλο ή ακάθαρτο δεν έβαλε στο στόμα του  και η φωνή του απάντησε λέγοντας ότι όσα ο Θεός καθάρισε εκείνος να μη τα θεωρεί βέβηλα. Αυτό έγινε τρεις φορές. Ενώ ήρθαν οι αποσταλμένοι από τον Κορνήλιο, το Άγιο Πνεύμα μίλησε στον Πέτρο και του είπε ότι τον ζητούν τρεις άνθρωποι και να πάει μαζί τους χωρίς να διστάζει. Οι τρεις άνθρωποι του είπαν ότι τους απέστειλε ο Κορνήλιος οδηγούμενος από τον άγγελο του Κυρίου και του ζήτησαν  να πάει μαζί τους, για να ακούσει ο Κορνήλιος και οι οικείοι του από αυτόν, τι έχει να τους πει. Αφού ο Πέτρος πήρε μαζί του και άλλους αδελφούς, πήγαν όλοι μαζί στον οίκο του Κορνήλιου, που τους περίμενε μαζί με συγγενείς και φίλους. Ο Κορνήλιος όταν είδε τον Πέτρο, έπεσε να τον προσκυνήσει αλλά ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας ότι ‘και εγώ άνθρωπος είμαι’. Ο Πέτρος αρχικά τους είπε ότι δεν είναι συγχωρεμένο στους Ιουδαίους να συναναστρέφονται με αλλόφυλους, αλλά ο Θεός του έδειξε να μη λέει κανένα άνθρωπο βέβηλο ή ακάθαρτο και ζήτησε να μάθει την αιτία που τον προσκάλεσαν. Ο Κορνήλιος του εξιστόρησε όλα τα γεγονότα και πώς τον οδήγησε ο άγγελος και στη συνέχεια ο Πέτρος τους είπε ότι δεν υπάρχει προσωποληψία στον Θεό και άρχισε να μιλάει για τον Κύριο Ιησού, το έργο Του, τη θυσία Του, την ανάστασή Του, ότι ο Κύριος θα είναι κριτής ζώντων και νεκρών και ότι στο όνομά αυτού λαμβάνει άφεση αμαρτιών όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν. Ενώ εκείνος μιλούσε, το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε αυτούς που άκουγαν και άρχισαν να μιλάνε σε ξένες γλώσσες και ο Πέτρος τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο νερό στο όνομα του Κυρίου (Πράξεις,ι΄:1-48).

Γενικεύοντας λέμε ότι ο Θεός παρατηρεί κάθε άνθρωπο που προσεύχεται και αγωνίζεται να κάνει το θέλημά Του. Ο πνευματικός αγώνας κάθε  ανθρώπου, που προσεύχεται με ειλικρίνεια όπως ο Κορνήλιος, ζητώντας να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, φέρνει αποτελέσματα. Βέβαια μπορεί ο Κορνήλιος να είχε πιστέψει στο Θεό και να έκανε προσευχές, νηστείες και ελεημοσύνες, όμως  ούτε αυτός ούτε οι οικείοι του ήταν σωσμένοι, διότι η σωτηρία, στην οικονομία της χάρης της  Καινής Διαθήκης, είναι αποτέλεσμα της πίστης στον Υιό του Θεού Ιησού Χριστό, μιας και μόνο με το αθώο αίμα Του που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, μπορεί να καθαριστεί κάθε άνθρωπος από τις αμαρτίες του. Γι’ αυτό ο Πατέρας Θεός βλέποντας την ειλικρινή εκζήτηση του Κορνήλιου, έστειλε το παιδί Του, τον απόστολο Πέτρο, να μιλήσει για τον Υιό Του  Ιησού Χριστό και το έργο Του, ώστε να σωθεί αυτός και οι οικείοι του.

Βέβαια και στη οικονομία του Μωσαϊκού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός απαντούσε με θαυμαστό τρόπο σε ειλικρινείς προσευχές που γινόταν από πιστούς που ανήκαν στο μόνο λαό που πίστευε στον αληθινό Θεό, τον λαό Ισραήλ. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα την περίπτωση που ο βασιλιάς Εζεκίας άκουσε εξουθενωτικούς λόγους προς τον ίδιο και προς τον Πατέρα Θεό, από τους αποσταλμένους του βασιλιά της Ασσυρίας που είχε εκστρατεύσει εναντίον του. Αυτή η απειλή από τον εχθρό, έκανε τον βασιλιά Εζεκία να βάλει σάκο και να προσεύχεται στον Θεό ένθερμα ώστε να αναλάβει τον εχθρό και να φέρει λύση στο πρόβλημα. Ο Θεός του απάντησε δύο φορές με τον προφήτη Ησαΐα και του είπε ότι θα φέρει νίκη στον λαό του Θεού, χωρίς εκείνοι να πολεμήσουν. Εκείνη την νύχτα ο Κύριος έστειλε τον άγγελό Του και θανάτωσε 185000 Ασσυρίους, με αποτέλεσμα ο Σενναχειρείμ να επιστρέψει ντροπιασμένος στην πατρίδα του και εκεί να τον σκοτώσουν τα παιδιά του (Β΄ Βασιλέων,ιη΄:28-37,ιθ΄:1-37). Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι στο πρόβλημα που ανθρωπίνως δεν δινόταν λύση, ο Θεός το έλυσε, αποδεικνύοντας  ότι ο λαός Του δεν είναι μόνος και εγκαταλελειμμένος, αλλά έχει Θεό, ο οποίος ακούει προσευχές και αλλάζει τις καταστάσεις.

Αυτά τα παραδείγματα, όπως και πολλά άλλα που αναφέρει η Αγία Γραφή, μας βοηθούν  σήμερα, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, ώστε να ενωθεί η πίστη μας με το λόγο του Θεού και με θάρρος και πίστη να θέτουμε στον Πατέρα Θεό το δύσκολο πρόβλημα που έχουμε και να παίρνουμε απάντηση.

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις προϋποθέσεις που ο λόγος του Θεού θέτει, για να έχουν οι προσευχές μας αποτελέσματα, δηλαδή ποιες προσευχές είναι δια του Αγίου Πνεύματος.  
Πρώτη προϋπόθεση είναι σαφώς η πίστη:
«Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς» (Μάρκος,ια΄:24)
«χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν• διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν» (Εβραίους, ια΄: 6).
Άλλη βασική προϋπόθεση είναι να προσευχόμαστε με ταπεινό πνεύμα,   όπως ο τελώνης που ο Κύριος αναφέρει στη σχετική παραβολή (Λουκάς, ι΄:10-14) και  η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ (Α΄ Σαμουήλ,α΄:11-13)
Άλλη προϋπόθεση είναι τα αιτήματα των προσευχών μας να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού:
«Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς» (Α΄ Ιωάν.ε΄:14).
Ακόμη προϋπόθεση για να μη εμποδίζονται οι προσευχές των πιστών συζύγων είναι να συγκατοικούν με φρόνηση αποδίδοντας τιμή στις συζύγους τους, σαν σε σκεύος ασθενέστερο και σαν ισότιμους κληρονόμους της αιώνιας ζωής στην οποία οδηγεί η κατά χάρη σωτηρία (Α΄ Πέτρου,γ΄:7). 
Όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε τον αγώνα των προσευχών με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις,  τόσο περισσότερο ευαρεστούμε τον Πατέρα Θεό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χάρη Του σε μας και να υπομένουμε τη παιδεία Του, η οποία αρχικά μπορεί να μας προξενεί λύπη, τελικά όμως συντελεί στο να μορφωθεί  ο πράος και ταπεινός χαρακτήρας του Χριστού στον εσωτερικό μας νέο άνθρωπο(Εβραίους, ιβ΄:11).

Συνοψίζοντας λέμε ότι καμιά προσευχή που γίνεται με ειλικρίνεια και ταπεινή καρδιά δεν πάει χαμένη. Ο Κύριος μας προτρέπει λέγοντας: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή• ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή»(Ματθαίος, ζ΄:7,8). Το δικό μας μέρος είναι να μείνουμε στο θέλημά Του και προσευχόμενοι δια του Αγίου Πνεύματος να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας  κοντά Του, διότι εκείνος που πιστεύει στον Κύριο και ετοιμάζεται να Τον συναντήσει, δεν θα ντροπιαστεί (Ρωμαίους,ι΄:11). Αμήν!

 

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα342
mod_vvisit_counterΕχτές1238
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα7481
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα10189
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα28377
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα35173
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1722605

We have: 21 guests online
Η IP: 3.238.132.168
 , 
Σήμερα : Απρ 23, 2021