Τις Κυριακές του Οκτωβρίου, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες  της Βέροιας (7/10), της  Κέρκυρας (14/10), της Κοζάνης (21/10) και διάκονος από την εκκλησία της Κέρκυρας (28/10). 
Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου έγινε Πανηπειρωτική Σύναξη στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας, με τη συμμετοχή των προϊσταμένων της συνόδου της εκκλησίας μας. Ήταν μια ευλογημένη σύναξη όπου εκτός από Ηπειρώτες αδελφούς συμμετείχαν και αδελφοί από τις εκκλησίες της Κέρκυρας και του Αγίου Νικολάου Αιτ/νιας. Το πρώτο μέρος (10:00π.μ.-2:00μ.μ.) περιλάμβανε προσευχή, ομολογίες και μηνύματα αδελφών εργατών. Ακολούθησε διάλειμμα με φαγητό και κοινωνία μετ’ αλλήλων, ενώ το δεύτερο μέρος της σύναξης (4:00μ.μ.-6:00μ.μ.) περιλάμβανε ερωτήσεις στις οποίες απαντούσαν οι αδελφοί  ποιμένες των εκκλησιών της Αθήνας και της Κέρκυρας. 
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου τα αδέλφια από την Αθήνα που επιμελούνται το ευαγγελιστικό έργο στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία, έκαναν μια πρώτη στάση σε χωριό της Άρτας, σε σπίτι αδελφών, όπου είχαν μια οικοδομητική κοινωνία μεταξύ τους. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων και το βράδυ του Σαββάτου επισκέφτηκαν την εκκλησία μας στα Γιάννενα και φέρανε από ένα μήνυμα. Μετά είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων, συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και πνευματικές εμπειρίες. Στη συνέχεια αναχωρήσανε για το χωριό κοντά στην Άρτα, όπου το πρωί της Κυριακής  πραγματοποιήθηκε Κυριακάτικη λειτουργία με την συμμετοχή αδελφών από τις γύρω περιοχές.
Ο Κύριος να ευλογεί κάθε σύναξη και έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου ονόματός Του. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)