Τις Κυριακές του Απριλίου, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Κέρκυρας (1 και 15/4),  του Ασπροπύργου (8/4), των Σερρών (22/4) και της Κηφισιάς (29/4). Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια μας για την αγάπη και τον κόπο τους και να αναπληρώσει τις ελλείψεις μας. Την Παρασκευή 20/4 έγινε μια ευλογημένη συνάθροιση στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας με τους εκεί αδελφούς και τους επισκέπτες αδελφούς από την Αθήνα. Η συνάθροιση ξεκίνησε με προσευχή, μετά έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού οι επισκέπτες αδελφοί και ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης. Την επόμενη μέρα το Σάββατο τα αδέλφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο σε Άρτα και Φιλιππιάδα με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων.Το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν στα Ιωάννινα και έφεραν στη συνάθροιση της    εκκλησίας μας,  μηνύματα από το λόγο του Θεού. Μετά είχαμε Τράπεζα Αγάπης σε μια όμορφη κοινωνία όπου συμφάγαμε και μάθαμε νέα των αδελφών. Την Κυριακή 22/4 τα αδέλφια από την Αθήνα, βρέθηκαν στο χωριό κοντά στην Άρτα μαζί με τα αδέλφια από τις γύρω περιοχές, όπου έλαβε χώρα Κυριακάτικη λειτουργία. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου ονόματός Του. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)